Kolonie KRUS 2024

Zapraszamy dzieci rolników na kolonie w FUNKA Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Termin kolonii – 09.08.2024 – 17.08.2024. Całkowity koszt uprawnionego uczestnika to 300 zł za osobę.

Zapisy: funka@kp.zhp.pl
 
Wypoczynek  letni  w formie  kolonii  dla  dzieci  rolników  w  2024  roku  został dofinansowany  ze  środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1.200,00 zł na każdego uczestnika.
 

Kolonie KRUS 2024 - zapowiedź

Od wielu lat przyjmujemy dzieci rolników na kolonie dofinansowane przez KRUS. W tym roku również mamy nadzieję, że będziemy mogli gościć Wasze dzieci i sprawić, że miło spędzą czas w Funce. Turnus odbędzie się w terminie 9-17 sierpnia 2024 r. Zanim otrzymamy decyzję z KRUS przyjmujemy wstępne zapisy pod adresem funka@kp.zhp.pl.

Dofinansowania wypoczynku dla dzieci rolników

W 2023 roku Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce realizuje zadanie pt. „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

W ramach zadania Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowuje wypoczynek dzieci rolników z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego i urodzonych w latach 2007-2018. Kwota dofinansowania wynosi 1 000,00 zł na dziecko. Całkowity koszt wypoczynku dzieci i młodzieży wynosi 1 550,00 zł. Turnusy są realizowane w dwóch terminach, tj. 25.07-02.08.2023 oraz 10-18.08.2023 r.

Wszyscy uczestnicy wypoczynku dzieci i młodzieży w podanych wyżej terminach zostali poinformowaniu o dofinansowaniu.

Ekologia Przyszłości 2020 r.

W latach 2021/2022 Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w ramach umowy WFOŚ/D/290/5312/2021 z dnia 16 lipca 2021r. zrealizowało zadanie pt. „Ekologia Przyszłości” Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2021 i 2022 r. Zadanie polegało na realizacji praktycznych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego z zakresu edukacji ekologicznej. 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 22 348,00 zł. 

W ramach wsparcia realizacji zadania WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczył dotację celową w kwocie 14 696,00 zł. 

Liczba osób z województwa pomorskiego , która skorzystała z zajęć edukacji ekologicznej dofinansowanych z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 346 osób – w 2021 roku oraz 869 osób w 2022 roku.  Łączna ilość osób  korzystających z programu w latach 2021-2022 wyniosła 1215. Wszyscy uczestnicy realizujący program edukacji ekologicznej w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce poinformowani zostali o dofinansowaniu działań programowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Ekologia Przyszłości 2021 / 2022

W roku 2020 Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w ramach umowy WFOŚ/d/290/4706/2020 zrealizowało zadanie pt „EKOLOGIA PRZYSZŁOŚCI” Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2020 roku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 35 364,46 zł. W ramach wsparcia realizacji zadania WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczył dotację celową w kwocie 21 282,00 zł. 

Wszyscy uczestnicy realizujący program edukacji ekologicznej w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce poinformowani zostali o dofinansowaniu działań programowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

"Ekologia przyszłości" WFOŚ/d/290/6922/2022

W latach 2022/2023 Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w ramach umowy WFOŚ/D/290/6922/2022  zrealizowało zadanie pt. „Ekologia Przyszłości” 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 8 252,50 zł. 

W ramach wsparcia realizacji zadania WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczył dotację celową w kwocie 6 572,50 zł. 

Łączna ilość osób z województwa pomorskiego korzystających z programu w latach 2021-2022 wyniosła 423Wszyscy uczestnicy realizujący program edukacji ekologicznej w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce poinformowani zostali o dofinansowaniu działań programowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Harcerski Ośrodek Wodny i Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce
Funka 3
89-606 Charzykowy
+ 48 609 483 282
funka@kp.zhp.pl
Copyright © 2023 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Administrator: Zespół Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej